มอนสเตอร์ของการพูดคุย Ep 7 และวิดีโอ

ตอนที่ 7 ขึ้นอยู่ในขณะนี้! ดูที่นี้ตัวอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยจิมสั้น!

ฟังตอนที่เต็มรูปแบบ:

ทวิตเตอร์:
@MonstersofTalk
@MargaretCho
@Jimmeshelter

ฟังและสมัครสมาชิกใน SoundCloud และ ไอทูนส์

ปล่อยให้ตอบ