FOX News: Margaret Cho vào Chơi Kim Jong-il


fox news kji

Để lại một trả lời