1 Comment.

  1. Tôi là loại thất vọng trong tập này với một nửa số người lập luận cho một nửa thời gian.

Để lại một trả lời